Miljö & Samhällsansvar

I dagens samhälle hör det till att man tar ansvar för miljön och samhället. Det försöker vi göra. I vårt yrkesutövande så använder vi oss av maskiner och drivmedel som kan påverka miljön på ett negativt sätt. Därför försöker vi göra smarta val där det är möjligt. Exempelvis så kör vi på miljöbränsle som ger lägre utsläpp och på senare år har vi försökt välja maskiner med eldrift istället för maskiner med förbränningsmotor. Allt för miljön. 

Som en del i vårt samhällsansvar har vi valt att genom mentorskap och ekonomiskt stöd stödja ett socialt företag och dess projekt. Det sociala företaget och projektets syfte är att ge personer som av någon anledning står längre från arbetsmarknaden möjlighet att komma tillbaka i arbete.

Kontakt